گفت و گو با آیت الله محمد مهدی آصفی
41 بازدید
موضوع: علوم قرآنی
مصاحبه کننده : پویا، حسن
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : بینات ) بهار 1376 - شماره 13 )(14 صفحه - از 94 تا 107)
تعداد شرکت کننده : 0