ملکیه الارض والثروات الطبیعیه فی الفقه الاسلامی: دراسه فقهیه مقارنه طبعه مصححه و منقحه
53 بازدید
ناشر: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، معاونت فرهنگی
نقش: نویسنده
شابک: 978-964-167-033-9
سال نشر: 1388
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : عربی