سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مؤسسه خیریه امام باقر (ع) 
موسس 
 
 
اجرائی نظارتی 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
سطح،خارج فقه و اصول 
تدریس 
حوزه علمیه قم و نجف 
مدرس 
 
 
تفسیر قرآن 
تدریس 
نجف(دانشکده اصول الدین) 
مدرس 
 
 
سطح و کلیه الفقه 
تدریس 
قم و بغداد 
مدرس 
 
 
کلیه اصول الدین 
تدریس 
مرکز جهانی علوم اسلامی(مدرسه حجتیه) 
مدرس 
 
 
تاریخ اسلام 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
تفسیر قرآن و خارج فقه و اصول